Forbrukerundersøkelse: Kulturliv og COVID-19, august 2021

Publisert

konsert billettesystem fra eventim

Er det en ting vi alle innenfor kultur-, idrett og live events ønsker oss så snart som mulig, så er det en normal hverdag igjen med yrende kultur- og idrettsliv, og masse events rundt om i landet. Bransjen vår er hardt rammet og mange ønsker seg en raskere åpning. Men hvordan er egentlig forbrukernes holdninger til kulturlivet i disse dager? Ønsker de å gå på live arrangement om vi åpner opp helt? Hva må vi i bransjen bidra med og tenke på for å gjøre forbrukerne trygge nok til å gå til det steget å kjøpe billett til et live arrangement?

Dette og mer til har Eventim undersøkt for å hjelpe våre kunder med viktig forbrukerinnsikt for å forstå hvordan publikum og gjester tenker. Denne undersøkelsen er en oppfølgning på tilsvarende undersøkelser gjennomført blant billettkjøperne hos Eventim tilbake i september 2020 og februar 2021. I denne bloggen har vi tatt med noen av funnene fra undersøkelsen innenfor temaene deltagelse, trygghet og streaming, som gir oss en indikasjon på hvordan forbrukerne ser for seg tiden etter pandemien og åpningen av samfunnet. Disse funnene er bare en liten del av undersøkelse, og du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, eller om du ønsker å få tilsendt en presentasjon med resultatene fra undersøkelsen.

Les resultatene fra forbrukerundersøkelsen i februar 2021 her

Metoden

Data er innsamlet i juli og august 2021. Undersøkelsen er distribuert til Eventims billettkjøpere samt via enkelte arrangører, og alle svar er anonyme. Respondentene er derfor personer som deltar eller har interesse for «live» arrangement. Dette er altså ikke en representativ studie, men en studie av holdningene og preferansene til aktive kulturforbrukere. Det er totalt 1082 personer som har avgitt svar i undersøkelsen.

TEMA: DELTAGELSE

Folk vil tilbake til kulturlivet!

Vi hører fra mange av våre arrangører at de er bekymret for at publikummere ikke kommer tilbake når kultur- og idrettslivet åpner for fullt, og at folks kulturvaner har endret seg under pandemien. Derfor spurte vi respondentene hvor mange ganger de forventer å dra på arrangement I 2022, hvor forventningene er at det ikke lenger finnes restriksjoner.I snitt forventer nå over halvparten av respondentene at de vil delta på samme antall arrangement i 2022 som før pandemien, men for andelen som svarer at de vil gå oftere ser vi en markant økning. Det er gode nyheter!

Hele 46% av konsertgjengerne svarer at de forventer at de vil gå oftere på konsert enn de gjorde før COVID-19, som er opp nesten 10% fra undersøkelsen utført i februar i år. For festival og teater ser vi også at flere her svarer at de vil gå oftere, henholdsvis 26,2% og 25,8% av respondentene.

I snitt er det nå kun 7,5% som forventer å delta færre ganger på arrangement i 2022 som er en ned fra ca 10% i februar, og ned fra et snitt på hele 45% i september 2020. Ifølge tallene ser det altså ikke ut til at man bør være bekymret for at folk ønsker å gå på arrangement, folk vil tilbake til LIVE!

Fortsatt stor lyst til å kjøpe nye billetter

Det er mange som sitter med billetter til arrangement som har blitt utsatt og flyttet opptil flere ganger, og enda ikke avholdt. Vi ville derfor gjerne vite om respondentene forventet å kjøpe færre billetter til nye arrangement fordi de allerede har billetter til arrangement som ikke er avholdt enda, eller om kjøpelysten er å finne hos forbrukeren. 

71% av respondentene svarer at de sitter med billetter til ett eller flere flyttede arrangement, men det er kun 23% av disse som forventer å vente med å kjøpe billetter til nye arrangement.

Hele 73% forventer å kjøpe billetter til nye arrangement til tross for at de allerede sitter med billetter til flyttede og ikke avholdte arrangement.

TEMA: TRYGGHET

Dette med å få publikum til å føle seg trygge under pandemien har vært en daglig del av arrangementhverdagen til alle arrangører og arrangementsteder, men hvordan ser dette ut med tanke på tiden etter pandemien? Hva forventes av publikum? Og hva med med vaksine og koronapass, vil det skap trygghet? Dette og mye mer er en del av undersøkelsen for nettopp å finne ut av hva som vil kreves av bransjen nå som gjenåpningen står på trappene.

Vaksine skaper trygghet

Hele 83,7% svarer at egen vaksinering skaper trygghet, men også det at andre deltakere er vaksinert (77,9%) skaper stor trygghet. Disse tallene er ca 5% høyere enn det var i den forrige undersøkelsen i februar, som viser at folk stoler på, og har troen på vaksinen.

Krav til fremvisning av grønt koronaspass skaper også stor trygghet hos 75% av respondentene.

65,3% svarer at tilbud om hurtigtest i forkant av arrangement er med på å skape trygghet, som er opp fra 50,8% i februar

Disse tallene viser at dette er avgjørende faktorer å ha fokus på for å sikre at publikum skal føle seg trygge på arrangement!

Ny funksjonalitet fra Eventim – skanner både koronasertifikat og billetter!

Vi spurte deltakerne hvor trygge eller utrygge de vil føle seg ved deltakelse på livearrangement, fordelt på flere kategorier.

Vi ser at de fleste (75%) svarer at de vil føle seg tryggest ved utendørs arrangement. Dette er omtrent på samme nivå som vi så i undersøkelsen tilbake i februar.

Vi ser derimot at det er på festivaler at respondentene føler seg minst trygge. 33% av respondentene svarer at de vil føle seg veldig eller delvis utrygg, og det er nok en usikkerhet blant publikum om hvordan festivaler kan og vil arrangeres i nærmeste fremtid.

For de øvrige kategoriene ser vi at over halvparten svarer at de vil føle seg trygge som er omtrent på samme nivå som i februar. Vi ser derfor at det fortsatt er usikkerhet ute å går hos forbrukerne med tanke hvordan arrangement trygt vil gjennomføres.

Er publikum bekymret for andre gjesters adferd?

I undersøkelsen fra februar 2021 kom det frem at andre gjesters adferd skaper utrygghet blant billettkjøperne i disse pandemi-tider. Dette var noe vi ønsket å finne mer ut av gjennom den siste undersøkelsen, si vi stilte spørmål rundt dette.

Vi ser at 66% av respondentene svarer at de er bekymret for andre gjesters adferd under et arrangement.

Hele 78% i aldersgruppen over 70år svarer at de er bekymret for andre gjesters adferd, mens nesten 6 av 10 (59,2%) i den yngste aldersgruppen under 30år svarer det samme.  

Med andre ord så er dette noe både arrangører og arrangementsteder bør tenke på under planlegging og gjennomføring av arrangement, for å sikre at publikum skal oppleve arrangementet som et trygt sted å være.

Forbrukere ønsker videreføring av enkelte tiltak – også etter at pandemien er over

For arrangører og arrangementsteder er det viktig å kjenne til publikums forventninger til dem når pandemien er over og de er tilbake for fullt på arrangement. Under pandemien har publikum blitt både kjent og vant med ulike restriksjoner og tiltak. Så hva sier publikum om disse tiltakene i dag, og er det noen av disse de ønsker skal videreføres også etter pandemien? Vi stilte derfor følgende spørsmål til publikum i forbrukerundersøkelsen:

Hvilke tiltak som ble iverksatt under COVID ønsker du at skal fortsette som faste tiltak etter pandemien?Over 83 % ønsker at håndsprit og rengjøring blir et fast synlig tiltak fremover på arrangement. 

Avstand mellom gjester (51,4%) og dette med å unngå trengsel og køer (67%) er også viktige tiltak å tenke på fremover.​

Over 50 % ønsker at kjøp av mat, drikke og merch kan kjøpes online før eller under arrangement.​

Covid-19 og digitale løsninger med Eventim

TEMA: STREAMING OG VIRTUELLE ARRANGEMENT

Da pandemien slo inn over Norge ble streaming og virtuelle arrangement raskt populært. I forbrukerundersøkelsen i februar 2021 svarte svarte nesten 50% at de ville fortsette med å benytte seg av virtuelle arrangement også etter at pandemien er over, mens 20% var usikre. Men hvordan er folks holdninger til dette nå som vi begynner å se slutten av pandemien? Vil streaming fortsatt være populært? Vil det kunne overta eller være i konkurranse med live arrangement?

72 % av respondentene i den siste forbrukerundersøkelsen svarer at de har benyttet seg av virtuelle arrangement under pandemien, men kun 41 % av disse har benyttet seg av betalte virtuelle arrangement. 

Mens det er over 7 av 10 som svarer at de har benyttet seg av virtuelle arrangement, er det nå kun 17 % som sier de er interessert i å fortsette med virtuelle arrangementer etter gjenåpningen av samfunnet– dette tilsvarer kun 12 % av respondentene i undersøkelsen, og kun 7% sier de er villige til å betale for virtuelle arrangement.​

Det er fortsatt en andel som sier de vil fortsette med virtuelle arrangement, men altså ingen ting som tyder på at det vil være i konkurranse eller overta for det å gå på live arrangement. I tillegg kan det virke som at det ikke er særlig betalingsvillighet hos publikum for virtuelle arrangement.

Hva kan vi lese ut av denne forbrukerundersøkelsen?

Det er ingen tvil om at folk vil tilbake til LIVE! Det er et fantastisk utgangspunkt for bransjen som har vært ekstremt hardt rammet under pandemien. Det som dog kommer tydelig frem i undersøkelsen er at det forventes av publikum at arrangører og arrangementsteder legger noe mer til rette, spesielt rundt dette med å skape trygghet for publikum. Dette betyr at det et behov for god informasjon både før og under arrangement, samt at arrangører og arrangementsteder viderefører en del av tiltakene som har vært vanlige under selve pandemien. Det er helt tydelig i undersøkelsen at om det skapes og legges til rette for at publikum skal føle seg trygge, så vil folk kjøpe billetter og gå på arrangement, mer enn noen gang!

******

Hvis du ønsker mer informasjon om undersøkelsen eller ønsker å få tilsendt hele forbrukerundersøkelsen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Eventim billettsystemer utvikles kontinuerlig etter markedets behov, også under Covid-19. Vårt mål er å hjelpe våre kunder med verktøyene som trenges for å håndtere denne utfordrende situasjonen – både med eksisterende løsninger og nyutviklede løsninger. Utforforsk hva Eventim kan hjelpe dere med for å heve deres opplevelse av en billetteringspartner, gjøre dagen deres mer sømløs og enklere, samt bidra til flere fornøyde billettkjøpere og ikke minst selge flere billetter. Og ikke glem viktigheten med å ha en billetteringspartner som er trygg, stabil og ikke minst forberedt når uforutsette ting skjer. Med Eventim på laget får dere en billetteringspartner som, sammen med dere, vil skreddersy et samarbeid for å sikre at dere får den support nettopp dere trenger for å levere på topp nivå.

Les mer om Eventim som billetteringspartner her

Skrevet av:
Marcia Titley
Adm. Dir.

og

Morten Hammer
Kommersiell Leder