Forbrukerundersøkelse: Kulturliv og COVID-19

Publisert

COVID-19 har hatt alvorlige konsekvenser for kulturbransjen. I Norge har forsamlingsforbud og restriksjoner ført til både avlysninger, flytting og andre endringer av kulturarrangementer. Denne undersøkelsen er laget for å belyse hvordan situasjonen har påvirket/påvirker billettkjøperes holdninger til og syn på kulturelle arrangementer.

Metoden

Data er innsamlet i perioden september til og med november 2020. Undersøkelsen er distribuert til Eventims brukere og alle svar er anonyme. Respondentene er derfor personer som deltar eller har interesse for “live” arrangement. Det er altså ikke en representativ studie, men en studie av holdningene og preferansene til aktive kulturforbrukere. Det er totalt 720 personer som har deltatt i undersøkelsen.

Hvordan forholder forbrukere seg til COVID-19?

Vi har spurt forbrukere som har vært på arrangement i 2019 om en rekke uttalelser som beskriver deres holdninger til COVID-19 situasjonen.

 • 56,6 % følger enten myndighetenes anbefalinger eller er ikke bekymret og lever som vanlig.
 • 43,4% tar ekstra forholdsregler ut over myndighetenes anbefalinger

Deltagelse på kulturarrangement under COVID-19

Den gradvise gjenåpningenen av samfunnet de siste månedene har åpnet for gjennomføring av mindre kulturarrangement i Norge. Vi stilte forbrukere flere spørsmål knyttet til deres deltagelse de siste månedene og deres forventninger de kommende måneder.

Vi spurte forbrukere om de har deltatt på et kulturarrangement (museum, konsert, kino, teater osv.) de siste tre måneder.

 • 58,6 % svarte JA
 • 41,1% svarte NEI

Av de som ikke har vært på et kulturarrangement under COVID-19, var det flere årsaker, blant annet:

 • 56 % har vært usikre med tanke på smitterisiko
 • 27 % fant ingen arrangementer som de syntes var interessante

Vi spurte forbrukere om de vurderer å dra på et kulturarrangement slik COVID-19 situasjonen er akkurat nå?

I undersøkelsesperioden var det lov til å arrangere kulturarrangementer med opptil 200 publikummere. Det ble presissert at dette forutsetter at arrangøren følger helsemyndighetens instruksjoner for rengjøring, plass per deltaker osv.

 • 60,8 % svarte JA
 • 26,1 % svarte NEI
 • 13,1 % svarte VET IKKE

Videre, spurte vi hvor mange deltagere må det maksimalt være for at man har lyst til å delta på et kulturarrangement. Fordelt i tre aldersgrupper, så ser vi:

 • Det er kun marginale forskjeller mellom aldersgruppen 18 – 39 år og aldersgruppen 40 – 59 år. Litt flere i aldersgruppen 40 – 59 år har ingen øvre grense.
 • Aldersgruppen 60 – 79 år skiller seg litt ut. Flere er mer komfortable med maks. 500 deltakere, men mindre komfortable med maks. 1,000. 5,000 og 10,000 deltakere.

For å se nærmere på ulike type arrangement, spurte vi forbrukerne hvor sikker / usikker de er ved deltakelse på følgende arrangementer mtp. COVID-19 smittefare, forutsatt at arrangøren overholder regjeringens begrensninger og retningslinjer:

Vi ser en klar tendens til at forbrukerne som svarte på undersøkelsen mest sannsynlig vil delta på musikaler, teater og stand-up. Høyest andel er i aldersgruppen 18 – 39 år, hvor 66% var sikre på at det ville delta. Sportsarrangement får lavest deltagelsesprosent i alle tre aldersgrupper.

Skape trygghet for deres publikummere

2021 blir et år med fremdeles mye usikkerhet. Vaksinen gir oss håp at vi snart kan samles igjen i større grupper, men smittevernstiltak og avstandsløsninger vil være avgjørende for arrangører for å skape trygghet hos billettkjøpere slik at de vil delta på kulturarrangement. Derfor har vi spurt forbrukerne hvilke tiltak får dem til å føle seg trygge nok til å delta på et kulturarrangement til tross for situasjonen. Her var det mulig å velge én eller flere valg:

Vi ser ingen vesentlige forskjeller mellom aldersgruppene. De tre viktigste tiltakene for forbrukerne er:

 1. 78,3 %: Tilgjengelig håndsprit
 2. 78,0 %: Avstand til andre mennesker
 3. 65,5 %: Tydelig info angående sikkerhet og renhold på stedet

Les om Eventims digital covid-19 løsninger her

Kulturbransjen har blitt hardt rammet av COVID-19 – et stort antall arrangementer har blitt avlyst / flyttet, og prosedyrer og metoder har måttet endres. Vi spurte derfor forbrukerne i hvilken grad de har tillit til bransjen:

Over 64% har tillit til kulturbransjen.

Kun 2,5 % har ikke tillit til kulturbransjen.

Hva betyr dette?

Mens dagens nyheter preges av den andre smittebølgen, høye smittetall og nye begrensinger for kulturbransjen, ser vi gjennom denne undersøkelsen at det finnes lys i enden av tunnelen. Det er veldig positivt å se at 60% av forbrukerne ønsker å delta på arrangement til tross for pandemien, og at nesten 60% har faktisk deltatt på arrangement. Det er tydelig derimot at forbrukerne ikke er komfortable med større arrangement enda, men er komfortable med arrangement av mindre og opp til 500 om rutiner er på plass rundt smittevern. Dette treffer heldigvis en stor andel av arrangement i Norge hvor mange medium/store spillesteder klarer å tilrettelegge for dette. Så dette forhåpentligvis betyr at mye av kulturbransjen kan raskt komme i gang når vi fortsetter med gjenåpningen.

Det er fremdeles tillit til kulturbransjen! Men alle parter må levere på rutiner, smittevern og informasjon. Dette er helt avgjørende, og både arrangører, spillesteder og billettpartnere har en viktig rolle her.

**********

Vi planlegger å følge opp forbrukerholdningene fortløpende under COVID-19 slik at vi kan se utviklingen over tid. Vi følger opp neste gang i januar, så følg med på vår blogg! Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å diskutere undersøkelsen eller om du har andre spørsmål.

Skrevet av:
Marcia Titley
Adm. Dir.