Opprett et arrangement

Opprettelsesskjema
Go to the English version of the form

Fyll ut dette skjemaet dersom du har inngått en formidleravtale med Eventim. Hvis du ennå ikke har inngått en formidleravtale med Eventim, kan du kontakte oss her.

Kontaktopplysninger

Arrangementsinformasjon

Hvis ingen tekst legges til, er det kun arrangementstittel, spillested og dato som kan søkes frem på eventim.no
Som standard stopper salget når arrangementet begynner. NB! Om det ønskes mulighet for salg av billetter online etter arrangementstart, MÅ tidspunktet for stopp av salg være senere enn arrangementstart. Vi anbefaler at stopp av salget settes til 1 time etter arrangementstart.

Salg via lukket link

Spillestedsinformasjon

Her kan du laste opp et salkart hvis den ikke har vært brukt tidligere.
Vennligst send inn salkartet i excel format.
Last ned et eksempel

Billettinformasjon

Aldersgrenser

Supplerende billettinformasjon

Her kan det inkluderes supplerende informasjon som kan skrives på billetten, f.eks 'dørene åpner kl.' eller annen relevant informasjon.
Det kan maksimalt være 4 linjer med 30 tegn hver.

Billettpriser

Flere billettype felt vil være synlige etter Billettype 1 fylles inn.
Kundebetalt servicegebyr
Kundebetalt servicegebyr

Momssatser

Rullestol og ledsagerbilletter

Skanning av billetter

Bilder til hjemmeside og links

Her kan du legge ved de nødvendige arrangementsbildene i følgende størrelser:
• Arrangementsbilde til eventim.no (1240x480 pixels)
• Lite arrangementsbilde (222x222 pixels)
Se alle formater og spesifikasjoner her
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 50 files.

Nyhetsbrev

Velg en kategori som passer best til ditt arrangement
NB! Det er kun mulig med link til videoer på YouTube.