Forbrukerundersøkelse: Kulturliv og COVID-19 Februar 2021

Publisert

Er det en ting vi alle innenfor kultur-, idrett og live events ønsker oss så snart som mulig, så er det en normal hverdag igjen med yrende kultur- og idrettsliv og masse events rundt om i landet. Bransjen vår er hardt rammet og mange ønsker seg en raskere åpning. Men hvordan er egentlig forbrukernes holdninger til kulturlivet i disse dager? Ønsker de å gå på live arrangement om vi åpner opp? Hva må vi i bransjen bidra med og tenke på for å gjøre forbrukerne trygge nok til å gå til det steget å kjøpe billett til et live arrangement?

Dette og mer til har Eventim undersøkt for å hjelpe våre kunder med viktig forbrukerinnsikt for å forstå hvordan publikum og gjester tenker. Denne undersøkelsen er en oppfølgning på en tilsvarende undersøkelse gjennomført blant billettkjøperne hos Eventim tilbake i september 2020. 

Se resultatene av den første forbrukerundersøkelsen her

Metoden

Data er innsamlet i perioden januar og februar 2021. Undersøkelsen er distribuert til Eventims billettkjøpere samt via enkelte arrangører og alle svar er anonyme. Respondentene er derfor personer som deltar eller har interesse for «live» arrangement. Det er altså ikke en representativ studie, men en studie av holdningene og preferansene til aktive kulturforbrukere. Det er totalt 1163 personer som har deltatt i undersøkelsen.

Enda høyere tillit til kulturbransjen!

Kulturbransjen har blitt hardt rammet av COVID-19 – et stort antall arrangementer har blitt avlyst / flyttet, og prosedyrer og metoder har måttet endres. Perioden siden den første forbrukerundersøkelsen i september har vært meget turbulent, med stadig skiftende lokale og nasjonale begrensninger. Vi spurte derfor forbrukerne i hvilken grad de fremdeles har tillit til bransjen. Til tross for en periode med de strengeste tiltak og lock-down, har tilliten økt med 23 %!

Det er meget høy tillit til kulturbransjen og deres håndtering av arrangement under pandemien.

Nesten 87 % har tillit til kulturbransjen. En økning fra 64 % fra høstens undersøkelse.

TEMA: ENDRINGER I KULTURVANER

Vi spurte respondentene hvor mange ganger de forventer å gå på ulike kultur- og idrettsarrangement i de 12 månedene etter pandemien er over.

Når vi sammenligner med undersøkelsen fra september i fjor, så ser vi i samtlige kategorier at dobbelt så mange vil gå oftere på kultur- og idrettsarrangement etter pandemien er over.

 • Vi ser en positiv stigning fra 30 % til nesten 60 % som sier at de vil gå like mange ganger som før COVID-19
 • Kun 8,5 % oppgir at de vil gå færre ganger enn før COVID-19

Mange har funnet nye interesser under pandemien, og vi ville derfor gjerne vite om respondentene hadde blitt interessert i andre kulturtilbud som kunne påvirke deres kulturvaner.

 • 84 % av respondentene forventer å gå på samme type live arrangement og kulturtilbud som før COVID-19.
 • Det er kun ca. 4 % som oppgir at de vil oppsøke nye typer live arrangement, bl.a. konserter med andre artister, komedie/stand-up, museer og teater/ballet.

TEMA: TRYGGHET

Når vi spurte respondentene hvor mange deltakere det kan være på et kulturarrangement for at de fremdeles ønsker å delta:

 • Kun 17 % har en maks kapasitet på 500 personer på et kulturarrangement.
 • 44 % har ingen øvre grense for hvor mange deltagere det må være på et kulturarrangement for at de ønsker å delta, så lenge alle tiltak og råd fra helsemyndighetene følges.
 • 18 % er usikre på hvor mange deltagere som må være på et arrangement for at de ønsker å delta.

Vi spurte alle respondentene om de ville vurdere å gå på kulturarrangementer når arrangementer åpnes for f.eks. 500 delkatere så lenge alle tiltak og råd fra helsemyndighetene følges.

 • 80 % sier de vil vurdere å gå på kulturarrangementer med en kapasitet på 500 deltakere.
 • Av de 9 % som svarte ”nei”, ca. 38 % ønsker å vente mer enn et år, mens 28 % sier de vil vente til man har fått vaksinen.

Sammenlignet med september, er det nå flere som sier de vil føle seg trygge ved å delta på arrangementer med flere deltagere. Dette er til tross for at den tillatte forsamlingsantallet er mindre i dag enn det var på høsten i fjor. 

Siden september har over 30 % endret holdning, slik at de nå ikke har noen øvre grense i forhold til antall deltagere pr. arrangement. 

Vi spurte deltakerne hvor trygg eller utrygg de vil være ved deltakelse på live arrangement, fordelt på flere kategorier.

 • Over 70 % føler seg tryggest ved utendørs arrangement.
 • Nesten 68 % føler seg veldig eller rimelig trygg på musikaler og teater.
 • Deltakere er per i dag minst trygg på festivaler, hvor over 35 % svarer at de vil føle seg veldig/delvis utrygg ved deltakelse.

Hva slags tiltak skaper trygghet?

Siden man nå er i gang med vaksineringen, spurte vi respondentene hvilke tiltak som vil gjøre at de vil føle seg trygge ved et arrangement.

 • Mer enn 78 % av respondentene svarer at de vil føle seg trygge hvis alle deltakerne ved et arrangement er vaksinert. Vaksinens betydning kommer tydelig frem i alle aldersgrupper, men det er faktisk aldersgruppen under 30 år som svarer at de er mest opptatt av dette tiltaket.
 • Over halvparten (50,8 %) svarer de vil føle seg trygge hvis det blir brukt hurtigtest for COVID-19 før arrangementet.
 • Temperaturmåling på alle deltakere oppleves ikke som trygghetsskapende – kun 33,5 % vil føle seg trygge av det.

Visste du at Eventim brukes til booking av vaksinasjonsavtaler i Tyskland?

Av andre tiltak som kommer frem i undersøkelsen er dette med sikkerhet og avstand fremdeles veldig viktig for respondentene

 • 75 % sier at det som skaper mest trygghet er at gjester kan unngå lange køer – før, under og etter arrangementet
 • 74 % sier at personale/vektere som sikrer at gjester overholder retningslinjer skaper trygghet
 • Munnbind er det tiltaket som har lavest påvirkning i forhold til trygghet blant gjester – kun 49 % føler at bruken av munnbind blant deltagere gir dem trygghet. 

Les mer om våre digitale COVID-19 løsninger her

TEMA: STREAMING

Streaming ble fort veldig populær i Norge og ulike streaming platformer har blitt lansert under pandemien. Derfor spurte vi forbrukerne om de har benyttet seg av virtuelle kulturarrangement som har blitt streamet eller sendt digitalt under COVID-19.

 • 76 % oppgir å ha deltatt på virtuelle kulturarrangement. Av disse har:
 • 46 % benyttet seg av betalte arrangement.
 • 30 % har benyttet seg av kun gratis arrangement.
 • 23 % har ikke benyttet seg av virtuelle kulturarrangement under pandemien

Les mer om Eventim streaming løsning her

Halvparten av de som har benyttet seg av virtuelle kulturarrangement under COVID-19 svarer at de vil fortsette å benytte seg av virtuelle kulturarrangement etter pandemien er over. Dette tilsvarer totalt 36 % av respondentene i undersøkelsen. Av disse:

 • 44 % sier at de vil heller benytte seg av virtuelle kulturarrangement i stedet for å gå på live arrangement. Dette tilsvarer 16,1 % av respondentene i undersøkelsen.
 • 45 % sier at de ikke vil fortsette å benytte seg av virtuelle kulturarrangement etter pandemien er over.

Av de 23 % som svarer at de ikke har benyttet seg av virtuelle kulturarrangement under COVID-19 sier:

 • 56 % at de ikke finner det som en erstatning for live arrangement, og ønsker å vente til pandemien er over slik at de kan gå på live arrangement igjen.
 • 13 % har ikke benyttet seg av virtuelle kulturarrangement, da de ikke har funnet noe interessante tilbud men hadde gjerne deltatt.
 • 13 % vil ikke betale penger for å se på virtuelle kulturarrangement

Hva betyr dette?

Det er nå ett år siden den første nedstengningen og alle er utålmodige. Dagens nyheter preges av virusmutasjoner, en tredje bølge, enda flere begrensninger og ikke minst vaksinestrategien. For vår bransje, er det et stort håp at vi snart kan samles igjen i mindre grupper for å oppleve kultur, forhåpentligvis delta på festivaler til sommeren, og ikke minst å få lov til å møte opp for å heie på våre idrettsstjerner. Det tar dessverre litt mer tid før vi er tilbake igjen 100%. Hva kan vi da ta med oss fra denne undersøkelsen?

 • Det er klare forventninger i alle aldersgrupper om at tiltak og råd fra nasjonale og lokale helsemyndigheter etterleves.
 • Det forventes av publikum at gode rutiner er på plass rundt smittevern, og at de er lett synlige og blir tydelig kommunisert til gjestene.
 • Det er en forventning hos publikum om at arrangementsstedene sikrer mindre køer, at det er lett å holde avstande, og at det sikres at alle deltakere etterlever regler og smittevernstiltak.

Og ikke minst, husk at det er STOR tillit til kulturbransjen og enda mer enn for kun 3 måneder siden! Bransjens håndtering av arrangement under pandemien har tydeligvis skapt trygghet og tillit i en meget vanskelig periode, og vårt publikum ønsker seg veldig tilbake til LIVE! Vi har alle sammen en viktig rolle her – om vi er en arrangør, et spillested eller en billetteringspartner.

******

Hvis du ønsker å få tilsendt hele forbrukerundersøkelsen, ta gjerne kontakt med oss eller legg til en kommentar. Vi planlegger å følge opp forbrukerholdningene fortløpende under COVID-19 slik at vi kan se utviklingen over tid. Vi følger opp neste gang i mai/juni, så følg med på vår blogg eller meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hvis det er noe annet vi kan hjelpe deg med, er det bare å ta kontakt!

Skrevet av:
Marcia Titley
Adm. Dir.